Xadrez Avanzado S.C.
 Curuxa 3, 1º A
15.895 Milladoiro - Ames
A Coruña
CIF G-70.067.095